Microsoft Mail - POP3 installeren + bestanden op de server bewaren.

 1. Open Mail en ga daarna als volgt te werk:

  • Als u Mail nog nooit hebt gebruikt om een e-mailaccount in te stellen, wordt de pagina Welkom bij Mail geopend. Ga naar stap 2.

  • Als u Mail al hebt gebruikt om e-mailaccounts te maken, klikt u in het menu Mail op Voorkeuren. Klik op het tabblad Accounts op Toevoegen Pictogram Toevoegen om het venster Account toevoegen te openen.

 2. Doe het volgende in het venster Welkom bij Mail of Account toevoegen:

  • Typ in het vak Volledige naam de naam die u wilt weergeven voor personen die uw e-mail ontvangen.

  • Typ in het vak E-mailadres uw primaire e-mailadres.

  • Typ in het vak Wachtwoord het wachtwoord voor uw e-mailaccount en klik op Ga door.

 3. Voer in het venster Server inkomende e-mail de volgende gegevens in:

  • Selecteer naast Type account de optie POP.

  • Typ in het vak Beschrijving een naam die u eraan herinnert waar dit e-mailaccount voor dient.

  • Typ in het vak Server inkomende e-mail de naam van de POP3-server. Als u verbinding maakt met de e-mail van ezCompany, is de POP-servernaam mail.ezcompany.nl.

  • Typ in het vak Gebruikersnaam uw primaire e-mailadres.

  • Typ in het vak Wachtwoord zo nodig het wachtwoord voor uw e-mailaccount.

  • Klik op Ga door. De verbinding met de inkomende server wordt getest met de standaardinstellingen.

   Opmerking   Als de test niet slaagt, klikt u nogmaals op Ga door. U kunt uw instellingen controleren nadat u deze procedure hebt voltooid.

 4. Doe het volgende in het venster Server voor uitgaande e-mail:

  • Typ in het vak Beschrijving de naam van deze e-mailserver, bijvoorbeeld Verzendende Outlook-server.

  • Typ in het vak Server uitgaande e-mail de naam van de SMTP-server. Als u verbinding maakt met de e-mail van ezCompany, is de naam van de SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) mail.ezcompany.nl.

  • Schakel het selectievakje Gebruik alleen deze server in.

  • Schakel het selectievakje Gebruik identiteitscontrole in. De gebruikersnaam en het wachtwoord dat u voor de inkomende server hebt opgegeven, worden weergegeven in de vakken Gebruikersnaam en Wachtwoord. Deze waarden worden ook voor de uitgaande server gebruikt. Klik op Ga door.

  • Klik op Ga door. De verbinding met de uitgaande e-mailserver wordt getest met de standaardinstellingen.

   Opmerking   Als de test niet slaagt, klikt u nogmaals op Ga door. U kunt uw instellingen controleren nadat u deze procedure hebt voltooid.

 5. Als u POP3 gebruikt, raden wij u aan uw client zo te configureren dat op de server een kopie wordt bewaard van de berichten die u op de lokale computer ophaalt. Zo hebt u in verschillende e-mailprogramma's toegang tot uw berichten. Ga als volgt te werk om een kopie van berichten op de server te bewaren:

  • Schakel in het dialoogvenster Accountoverzicht het selectievakje Gebruik account online in en klik vervolgens op Maak aan.

  • Klik in Mail in het menu Mail op Voorkeuren.

  • Selecteer het gewenste account in het navigatievenster op het tabblad Accounts.

  • Klik in het rechtervenster op Geavanceerd.

  • Schakel het selectievakje Verwijder bericht van server na ophalen uit en sluit het venster Accounts.

 6. Als u niet wilt dat Mail een kopie van uw berichten op de server bewaart, schakelt u het selectievakje Gebruik account online uit en klikt u op Maak aan.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk